Rezidentūras programma mutes, sejas un žokļu ķirurģijā

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija ir viena no visprasīgākajām rezidentūras programmām. Ja absolvents vēlas piedalīties konkursā uz rezidentūras vietu, galvenais konkursa kritērijs ir divas augstākās izglītības - ārsts (MD.), zobārsts (DDS.).

Šī 4 gadu programma sevī iekļauj mutes un sejas ķirurģiju, plastikas, onkoloģijas, mikro un citu specialitāšu ķirurģiju. Katram rezidentam rezidentūras laikā ir jāizpilda kritēriji, kā noteikts skaits apmeklēto operāciju, jāizpilda katru mēnesi noteikts skaits dežūru Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā un Stomatoloģijas Institūtā, ir jābūt nopublicētam vismaz vienam zinātniskajam rakstam, vai arī japrezentē rezidentūras gala darbs komisijai. Šie iepriekš minētie kritēriji ir galvenās nostādnes, lai topošais ķirurgs atbilstu Latvijas mutes, sejas un žokļu ķirurgu asociācijas sertifikātam.

PieteikšanāsDirektors
Nepieciešams:

 • Ārsta grāds (MD.)
 • Zobārsta grāds (DDS.)
 • Papildus kritēriji, lai startētu rezidentūras konkursā Latvijā ir atrodami šeit.

  Asoc.Prof.Ģirts Šalms

  Ģirts Šalms

  Asociācijas prezidents
  Asociētais profesors, Rīgas Stradiņa Universitāte
  Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas virsārsts, Stomatoloģijas Institūts

  Lai gan mūsu rezidentūras programma ir ļoti pieprasīta, rezidentūru vietu skaits ir ļoti mazs. Mutes, sejas un žokļu ķirurgu rezidentūra ir domāta topošajiem ķirurgiem, kuri vēlas veikt smagas un advancētas operācijas galvas un kakla rajonā.
  Lai gan prasības no topošā ķirurga ir augstas, pabeidzot mūsu rezidentūru, jaunie ķirurgi ir spējīgi veikt ortognāstikās, onkoloģiskās, traumas un citu sub-specialitāšu ķirurģijas, kas ietilpst mutes, sejas un žokļu ķirurģijas specialitātē.