Rīgas-Rostokas apvienotais simpozijs

Gandrīz katru gadu Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Rostokas universitāti organizē mutes, sejas un žokļu ķirurģijas simpoziju. Ķirurig no valstīm kā Norvēģija, Vācija, Ukraina, Lietuva un citām apmeklē simpoziju gan lai dalītos ar pētniecībā iegūtajiem atklājumiem, gan arī iegūtu jaunu informāciju par aktualitātēm starp kolēģiem.

20192018
Rīgas-Rostokas 15. apvienotais simpozijs tika organizēts Rostokā, Vācijā 2019. gadā. Kā jau katru gadu no dažādām valstīm MSŽĶ prezentēja savus darbus pētniecībā un aktualitātēs. Klikšķinot uz zemāk redzamo linku būs iespējams aplūkot simpozija programmu un tēzes.

Rīgas-Rostokas 14. apvienotais simpozijs tika organizēts Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijā. Vairāk kā 40 tēzes tika akceptētas un prezentētas simpozija ietvaros. Dienu pirms zinātniskām apspriedēm, simpozija ietvaros tika organizēta sanāksme Latvijas lielākā anatomijas kolekcijas centrā RSU Anatomikumā. 2018. gada tēžu grāmata un simpozija programma ir iespējams aplūkot klikšķinot uz saiti, kas pieejama zemāk.