Ingrīda Čēma

Profesore Ingrīda Čēma

Pieņem RSU Stomatoloģijas institūta Orālās patoloģijas klīnikā, Dzirciema ielā 20, Rīgā

Reģistratūras tālr. 67455586