Kontakti

Biedrība “Latvijas Mutes, sejas un žokļu ķirurgu asociācija”
Reģ. nr. 40008265539
Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007

A/S “Swedbank”
Konts: LV34HABA0551043766193
Kods: HABALV22

E-pasts: lmszka@stomatologijasinstituts.lv

Izpildinstitūcija:
Valdes priekšsēdētājs asoc. prof. Ģirts Šalms
Valdes locekle prof. Ilze Akota
Valdes locekle doc. Anna Ivanova