Biedri

Goda biedri:
Profesors Andrejs Skaģers
Doc. Marina Sevastjanova
Biruta Barkāne
Juris Tārs
Jevgēnija Kiržnere

Valdes priekšsēdētājs:
Asociētais profesors Ģirts Šalms

Valdes locekles:
Profesore Ilze Akota
Docente Anna Ivanova

Ētikas komisija:
Asoc. prof. Egils Korņevs
Ilze Brauere
Irina Vasiļčenko

Revidents – Gatis Černovskis

Sertifikācijas un resertifikācijas komisija:

  1. Ingrīda Čēma – Dr.habil. Med., sertifikācijas un resertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
  2. Andrejs Skaģers – Dr.habil. Med, sertifikācijas un resertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
  3. Anna Ivanova – Dr. Med., sertifikācijas un resertifikācijas komisijas sekretāre
  4. Marina Sevastjanova – Dr. Med., sertifikācijas un resertifikācijas komisijas locekle
  5. Ģirts Šalms – Dr.med. sertifikācijas un resertifikācijas komisijas loceklis